MØY teamet

Vi er

MØY Entreprenørskap har et aktivt styre og drives frem av prosjektleder og prosjektansvarlig.

Linda Ceclile Furulund

Prosjektleder

Driver firma Kunstgjødsel og jobber med mikrobedrifter i nasjonale og lokale sammenhenger – særlig med fokus på kultur og kvinner.

Kari Anne Valsø

Prosjektansvarlig

Har jobbet bla. for Innovasjon Norge sentralt, driver nå eget bedriftsutviklingsfirma og er med i div. styrer.

Postadresse

Øvre Ilenvei 8
3713 Skien

Telefon

+47 928 89 901