Om MØY

MØY sitt mål

MØY skal være en spisset kvinnesatsing som møter kvinnene der de er, utfordrer dem innenfor relevante rammer og følger dem opp på den veien de går. 

Gjennom en slik modell skal vi bli best i Telemark på kvinneetablering og øke antall kvinnelige bedrifter fra ca. 28% til 40 %.
En slik økning i antall kvinnebedrifter vil gi en betydelig samfunnsøkonomisk gevinst for Telemark som bo- og besøkssted og bidra sterkt til flere nye arbeidsplasser.


Hvem er MØY?

Møy modellen er utviklet i samarbeid med Telemarksforskning. Den baserer seg på det beste fra den allerede eksisterende Nettverkskredittordningen, supplert med gode erfaringer fra praksisfeltet
Les mer


Hva gjør MØY?

MØY setter sammen kvinner i grupper av 5- 7, basert på kunnskap og bedriftens modningsnivå. Gruppen får 1- 2 fasilitatorer som følger opp og trygger gruppen og hver enkelt kvinne i sine prosesser.
Les mer


Hvorfor Møy?

Kvinner starter sjeldnere bedrift, og starter også andre typer bedrifter enn menn. Ofte dreier det seg om enkelpersonforetak med lav risiko, små vekstambisjoner, rettet mot et lokalt marked.
Les mer


Vårt team

Linda Ceclile Furulund

Prosjektleder

Driver firma Kunstgjødsel og jobber med mikrobedrifter i nasjonale og lokale sammenhenger – særlig med fokus på kultur og kvinner.

Kari Anne Valsø

Prosjektansvarlig

Har jobbet bla. for Innovasjon Norge sentralt, driver nå eget bedriftsutviklingsfirma og er med i div. styrer.

Abonner på nyhetsbrev

Postadresse

Øvre Ilenvei 8
3713 Skien

Telefon

+47 928 89 901