Hvorfor Møy?

Vi hjelper dere igang

Kvinner starter sjeldnere bedrift, og starter også andre typer bedrifter enn menn. Ofte dreier det seg om enkelpersonforetak med lav risiko, små vekstambisjoner, rettet mot et lokalt marked. Dessuten har kvinner en langt høyere terskel for å starte egne bedrifter sammenlignet med menn. Forskning sier også at kvinner er også opptatt av flere faktorer enn de rent bedriftsøkonomiske og prioriterer annerledes enn menn når de skal etablere bedrift. MØY vil bruke en ny modell spesifikt tilpasset kvinnene for å komplimenterer eksisterende virkemiddelapparat, slik at vi sikrer enda flere og bedre bedriftsetableringer i Telemark.

Postadresse

Øvre Ilenvei 8
3713 Skien

Telefon

+47 928 89 901