Hvem er MØY?

Vi er Møy!

Møy modellen er utviklet i samarbeid med Telemarksforskning. Den baserer seg på det beste fra den allerede eksisterende Nettverkskredittordningen, supplert med gode erfaringer fra praksisfeltet og med innspill fra forskningslitteratur. MØY har fått midler fra Telemark fylkeskommune for å utvikle og etablere ny modell i 2016.

Postadresse

Øvre Ilenvei 8
3713 Skien

Telefon

+47 928 89 901