Medlemsregistrering

Dersom du ønsker å bli medlem i MØY Entreprenørskap, fyll inn skjema under.
Du vil etter hvert motta faktura på medlemskontingent pålydende kr. 350. Når denne er betalt, er du medlem i MØY Entreprenørskap.
Prisen er pr. år.
Jeg melder meg herved inn som medlem i MØY

 • Må fylles inn!

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 •

  Fasilitator
  Samarbeidspartner
  Med i MØYgruppe
  Tidligere med i MØYgruppe
  Styremedlem
  Annet.  JA
  NEI

Postadresse

MØY EntreprenørskapHovinvegen 1520
3652 Hovin I Telemark

Telefon

+47 928 89 901