Løypene

MØY sin modell baserer seg på tre læringsnivåer som tar i bruk alpine terminologi; grønn, blå og sort løype.

 

Grønn løype

I den grønne løypen ligger drømmene og mobiliseringen som avsluttes med å skrive plan for bedriftsetablering.

Planlegging

Blå løype

Blå løype har fokus på oppstart, salg og markedsføring. Fasen avsluttes med evaluering av første driftsperiode med konklusjon om mindre/større korrigeringer og fortsatt drift.

Oppstart,Igangsetting

Sort løype

Sort løype fokuseres det på profesjonalisering slik at lønnsomheten økes og tidsressursen minskes.

Avansement

Abonner på nyhetsbrev

Postadresse

Øvre Ilenvei 8
3713 Skien

Telefon

+47 928 89 901