gruppene

MØY sin modell baserer seg på tre læringsnivåer; brun, grønn og blå gruppe. Rød gruppe er MØY Intensiv, og etter disse gruppefasene går alle MØYere over i gul gruppe.

Hver MØYgruppe består av 5- 7 deltagere som møtes over 6 fellessamlinger med hensikt å styrke og utvikle nettverk og kompetanse. Møtene i gruppene følger fast agenda etter modell av profesjonelle støttegrupper. Hver gruppe får en fasilitator som følger opp og trygger gruppen og en enkelte i sine prosesser.

 

Her skapes grobunn frem mot realisering av egen bedrift.

Planlegging

Her bygges det videre på bedriften din/frøet som er sådd.

Oppstart,Igangsetting

Her jobber vi med å få max ut av ditt bedriftspotensiale.

Avansement

I MØY Gul gruppe er du som ikke lengre er med i en gruppe, men som likevel vil høste videre av MØYnettverket.

Avansement,fullføring

Her har vi et intensivt fokus for innvandrerkvinner med mål om klargjøring til brun gruppe.

Planlegging

Abonner på nyhetsbrev

Postadresse

MØY EntreprenørskapHovinvegen 1520
3652 Hovin I Telemark

Telefon

+47 928 89 901