Silje Sjøtveit

Fasilitator Telemark, Buskerud

Silje er utdannet barnevernspedagog og har en master i diakoni. Silje er diakon i Tinn kirke og har en 50% prosjektstilling i NMS (Det Norske Misjonsselskap). Hun skriver tekster for bla. JK magasinet og Vårt Lands nettside og ga i 2017 ut boka "Familieliv-gleden ligger i kontrastene". Silje er stadig på jakt etter den gode samtalen og nye menneskemøter.
Og så liker hun å strekke seg utover hva hun egentlig har kompetanse på.

Alle fasilitatorene Anne Sofie Willumsen

Fasilitator Telemark

Telemark

Cathrine Lyngstad

Fasilitator MØY Intensiv - Telemark

MØY Intensiv - Telemark

Ellen Lyngstad

Fasilitatoransvarlig Telemark

Telemark

Kristin Langnes

Fasilitator Møy Intensiv - Oslo

Møy Intensiv - Oslo

Liv Sandvik Jakobsen

Fasilitator Telemark

Telemark

Mette Karen Kristensen

Fasilitator Telemark, Buskerud

Telemark, Buskerud

Randi Mossing

Fasilitator Telemark, Buskerud

Telemark, Buskerud

Silje Sjøtveit

Fasilitator Telemark, Buskerud

Telemark, Buskerud

Synne Vahl Rogn

Fasilitator Telemark

Telemark

Abonner på nyhetsbrev

Postadresse

Øvre Ilenvei 8
3713 Skien

Telefon

+47 928 89 901