Læringsøkt - Foretningsideer

Dato: 28.11.2018

Detaljer

Læringsøkt for MØYere: Foretningsideer

Onsdag 28 november kl. 19-20 på Klosterøya.
Åpen læringsøkt for alle MØYere (medlemmer eller tidligere medlemmer av grupper). På dette møte tar dere tak i forretningsmodellen deres og bla. definerer drømmekunden(e). Velg deg én idé å jobbe med!
Tema: forretningsideer - velg en idé å jobbe med. I økten kommer fasilitator for grønn gruppe Grenland, Anna Sofie Willumsen til å introdusere dere for og utfordre dere til å jobbe med Business Modell Kanvas.

Bindende påmelding for alle som ikke er deltagere i denne gruppen via facebookarrangementet, kostnad kr. 100.

Postadresse

Øvre Ilenvei 8
3713 Skien

Telefon

+47 928 89 901