MØY Entreprenørskap

MØY Entreprenørskap – for deg som drømmer og for deg som vil ta drømmen din videre. Møy vil tilføre kompetanse, sette kvinnene inn i nettverkbaserte grupper og følge dem over tid frem til idé, etablering og profesjonell drift.

Møy sin modell er spesifikt tilpasset kvinnene og komplimenterer eksisterende virkemiddelapparat, slik at vi sikrer enda flere og bedre bedriftsetableringer.

MØY Intensiv

MØYintensiv - rød gruppe - er for innvandrerkvinner og har som hovedmål å bevisstgjøre og styrke innvandrerkvinner som har en drøm å starte egen bedrift. Kvinnene som ønsker å gå videre med sin bedriftsdrøm etter MØYintensiv, får tilbud om å delta i en ordinær brun eller grønn MØYgruppe.

Les mer her

Gruppene

Her skapes grobunn frem mot realisering av egen bedrift.

Planlegging

Her bygges det videre på bedriften din/frøet som er sådd.

Oppstart,Igangsetting

Her jobber vi med å få max ut av ditt bedriftspotensiale.

Avansement

I MØY Gul gruppe er du som ikke lengre er med i en gruppe, men som likevel vil høste videre av MØYnettverket.

Avansement,fullføring

Her har vi et intensivt fokus for innvandrerkvinner med mål om klargjøring til brun gruppe.

Planlegging

 Arrangementer

Ingen bestillinger

Alle arrangement

 Nyheter

29.5.2019 MØY i Buskerud
04.5.2019 Årsmøte 2019
01.11.2018 MØY dagen høst 2018

Alle nyheter

 Innlegg

17.03.2019 Forskningsrapport
07.04.2019 Mikrobedrifter
14.04.2019 MØY i Buskerud

Alle innlegg

Abonner på nyhetsbrev

Postadresse

MØY EntreprenørskapHovinvegen 1520
3652 Hovin I Telemark

Telefon

+47 928 89 901